Program Mój prąd, Ulga PIT, WFOŚiGW, Leasing, Kredyt

Mój prąd

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Ulga PIT

Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy. W ustawie o ryczałcie ulga termomodernizacyjna znajduje swoje umocowanie w art. 11. Obie preferencje mają na celu wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT oraz od przychodów wymienionych w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o ryczałcie. Maksymalna kwota odliczenia może wynieść 53.000,00 zł. 

WFOŚiGW

Wojewódzkie fundusze prowadzą czasowy lub stały nabór wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Wysokość i rodzaj wsparcia zależą od lokalizacji planowanej inwestycji oraz statusu inwestora. Zapytaj o szczegóły.

Leasing

Przedsiębiorcom proponujemy finansowanie przygotowane przez PKO Leasing, Millenium Leasing, De Lage Landen Leasing Polska S.A. . Okres finansowania od 4 do 7 lat. Opłata wstępna od 0% do 10%.  Zapytaj o szczegóły.

Kredyt

Oferujemy dedykowany produkt dla finansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych przygotowany przez BNP Paribas. Koszt kredytu to jedynie 0,3% za każdy miesiąc wykorzystania. Zapytaj o szczegóły.