Znajdziemy rozwiązanie, które odpowie potrzebom najbardziej wymagających.
Oferujemy realizację inwestycji opierając swą pracę na kilku krokach:
  • Audyt i uproszczony bilans energetyczny
  • Koncepcja systemu
  • Studium wykonalności
  • Dokumentacja projektowa
  • Dostawa i montaż
  • Uruchomienie i włączenie do sieci

Dla bardziej zaawansowanych oferujemy pomoc:
  • Opracowanie modelu sprzedaży energii
  • Wsparcie w procedurze aukcyjnej URE
  • Przygotowanie i wdrożenie umów dostawy energii
  • Utworzenie spółdzielni energetycznej

Instalacja fotowoltaiczna to ważna część firmy, dlatego z dużą starannością prowadzimy Przedsiębiorcę przez proces inwestycyjny.

Od pomysłu na oszczędność kosztów energii do przedsiębiorstwa energetycznego, które ustabilizuje biznes i dostarczy nowych dochodów.

Wskażemy właściwe rozwiązania techniczne i prawne. Działamy w formule turnkey.